Cookie- en privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden bewerkt
Iktikhet kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Iktikhet , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Iktikhet verstrekt.
Iktikhet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

page1image2212064496 page1image2212262064

uw voor- en achternaam uw adresgegevens

uw telefoonnummer

uw IP-adres

Iktikhet is netjes opgevoed en gebruikt graag een van de twee, of beide namen.
Mochten uitgewerkte documenten – of een factuur – moeten worden opgestuurd dan hebben wij deze gegevens uiteraard nodig. En een kerstkaart behoort ook tot de mogelijkheden.

Bij twijfel over een moeilijk te lezen woord, of bij een te nemen beslissing die Iktikhet met enige haast met u wil overleggen: een beller is vaak sneller. En appen kan uiteraard ook.

Dit valt onder de kopjes ‘In kaart brengen websitebezoek’ en ‘Google Analytics’, hieronder.

page1image2212325952 page1image2212326240

Waarom Iktikhet gegevens nodig heeft

Iktikhet verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Iktikhet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken
Iktikhet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang Iktikhet gegevens bewaart
Iktikhet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld/opgeslagen. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verdienen is leuk maar Iktikhet verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken/opslaan in onze opdracht (MailChimp, Dropbox), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Iktikhet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Iktikhet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres

van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Iktikhet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

Google Analytics
Iktikhet maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken of hoe effectief Adwords-advertenties van Iktikhet bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google.

Iktikhet heeft Google geen toestemming gegeven om via Iktikhet verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Iktikhet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Iktikhet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Iktikhet heeft het volgende AP-stappenplan gevolgd en toegepast:
– een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten op 3 april 2018 (punt 1)
– codes op de website (punt 2) zó ingesteld dat IP-adressen geanonimiseerd zijn (7 mei 2018) – gegevens delen met Google (punt 3) uitgezet
– delen met Google t.b.v. advertentiedoeleinden (punt 4) niet aangevinkt

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@iktikhet.nl. Iktikhet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Iktikhet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Iktikhet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Iktikhet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Iktikhet op via info@iktikhet.nl.

https://www.iktikhet.nl is een website van Iktikhet en is als volgt te bereiken:

Contactgegevens:

https://www.iktikhet.nl info@iktikhet.nl Lindenlaan 183
1185 LG Amstelveen +31 (0)6 2255 6186

Joan Vaes beheert als enige uw gegevens bij Iktikhet.