Engelse-verbasterde-werkwoorden-duidelijk?Over hoe vaak Engelse werkwoorden verbasterd gebruikt worden in het Nederlands schreef ik eerder al, en het werd mij de afgelopen maanden tijdens het bezoeken van diverse bijeenkomsten weer duidelijk (of onduidelijk?)
We worden overspoeld door zogenaamde Engelse woorden en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die er geen chocola van kunnen maken.

Hip?

Scheelt het tijd, een Engels werkwoord gebruiken? Of hoor je er niet bij als je iets in je moerstaal zegt? Na het maken van onderstaand verklarend woordenlijstje kon ik nou niet zeggen dat het gebruik van Engelse werkwoorden qua tijd scheelde, dus het zal wel een moerstaal- of imagokwestie zijn. Wie weet wordt het ooit weer hip om gewoon het Nederlands te gebruiken.

Wat bedoelen ze met…

Achieven? Of enabelen? Het zijn geen correcte Engelse woorden maar ze worden met het grootste gemak gebruikt terwijl er heel goede Nederlandse alternatieven zijn.
Het lijstje hieronder is nog lang niet compleet en zal ongetwijfeld langer worden. Heeft u suggesties of voorbeelden: ik ontvang ze graag.

Verbastering/verbuiging (klinkt als)
VoorbeeldEngels werkwoordBetekenis in dit gevalIn je moerstaal/ander voorbeeld
Achieven (uhtjie-vun)Als je volhoudt kun je je doel echt wel achieven.(to) achievebereikenMet begrijpelijke taal kun je je doel beter bereiken.
Barteren (bar-teren)Je moet een beetje barteren met dat bedrijf om dat contract te krijgen.(to) barterruilhandel(en), afdingen Met wat geven en nemen kun je dat contract wel krijgen.
Blamen (blee-mun)Hij wilde mij eigenlijk blamen voor wat híj gedaan had.(to) blamede schuld gevenHij wilde mij eigenlijk de schuld geven voor wat híj gedaan had.
Challengen
(tjè-llundjun)
Je moet de mensen een beetje challengen, dan komen ze wel.(to) challengeuitdagen, prikkelenJe moet de mensen een beetje uitdagen, dan komen ze wel.
ConnectenKun jij ons connecten? Dan vliegen we dat project samen aan. (to) connectverbinden, koppelen, verbinding leggenKun jij ons met elkaar in contact brengen? Dan zetten we dat project samen in gang.
Dealen (die-lun)Je moet er maar mee zien te dealen.(to) deal (with)ermee omgaanJe moet er maar mee om zien te gaan.
Deliveren (die-liverun)Die zanger stond wel te deliveren zeg!(to) deliver(af)leveren, afkomen met, aan een verwachting voldoenDie zanger deed wel wat hij moest doen zeg!
Enabelen (en-ébelun)Je enabelt op die manier iemand wel om misbruik te maken van het systeem.(to) enablein staat stellen, gelegenheid geven totJe stelt op die manier iemand wel in staat om te frauderen.
Handelen (héndelen)Ik kan dit echt niet handelen hoor!(to) handleiets aankunnen, ergens mee omgaanIk kan dit echt niet aan hoor! (Ik trek dit niet!)
Hit/gehitJe hebt die hoge noten wel gehit hoor.(to) hitrakenJe hebt die hoge noten wel geraakt hoor.
Meeten (mie-tun)Zullen we om vier uur even meeten?(to) meetbijeenkomen, vergaderen, afsprekenZullen we om vier uur even bij elkaar komen?
Nail/genaild (neel/geneeld)Gefeliciteerd meid. Hoe heb je dat contract genaild? (to) nailbemachtigen, zich verzekeren van ietsGefeliciteerd meid. Hoe heb je dat contract binnen weten te halen?
Outsourcen (out-soorsen)Waarom heb jij je tekstverwerking nog niet ge-outsourced?(to) outsourceuitbestedenWaarom heb jij je tekstverwerking nog niet uitbesteed?
Overwhelmd (overwélmd)Ik was compleet overwhelmd door zijn actie.(to) overwhelmoverdonderd, verpletterd, overstroomdIk was compleet overdonderd door zijn actie.
Performde (purformde)Je performde belabberd het afgelopen jaar dus we zullen iemand naast je moeten zetten.(to) performoptreden, uitvoeren, presteren, Je presteerde slecht het afgelopen jaar. Misschien is een andere baan iets voor je?
Reminden (remaainden)Je moet hem even reminden dat hij je belt.(to) remindherinneren, doen denkenHelp hem even herinneren dat hij je belt.
Shinen (sjaainen)Man, je stond te shinen op dat podium met je paarse Crocs!(to) shineschitteren, stralen, uitblinken Man, je stráálde op dat podium met je paarse Crocs!
StruggelenIk zat echt te struggelen met die nieuwe software.(to) strugglemoeite hebben met, worstelen, strijdIk zat echt te worstelen met die nieuwe software.
Surviven (survaaiven)Weet je? Het is een kwestie van surviven.(to) surviveoverleven, handhavenWeet je? Het is een kwestie van overleven.
Triggeren/triggerdeDie uitspraak triggerde haar om actie te ondernemen.(to) triggeraanleiding geven tot, veroorzakenAl die kromtaal was voor mij aanleiding om dit lijstje te maken.